PROGRAMA
Delegació de competències administratives
Per Resolució de 24 d'abril de 2014, de la Direcció General de Qualitat Ambiental, es refon i actualitza la delegació en el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana de determinades funciones competència de la citada direcció general.

Per Resolució de 24 d’abril de 2014, de la Direcció General de Qualitat Ambiental, es refon i actualitza la delegació en el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana de determinades funciones competència de la citada direcció general, en les següents matèries: