PROGRAMA
EEN-SEIMED 2015-2021
XARXA Enterprise Europe Netwok per a la innovació, la transferència tecnològica, la internacionalització i accés a projectes i finançament de la Unió Europea per a les Pimes de la Comunitat Valenciana. Cofinançada pel Programa COSME.

Aquest servei proporciona assessorament i ajuda a les Pime sobre assumptes europeus i facilita informació sobre programes europeus d’interés per a les pime en els seus respectius territoris.

SEIMED forma part de la Xarxa de Centres Empresa Europa (Enterprise Europe Network (EEN)). Aquesta xarxa aquesta promoguda per la Direcció General d’Empresa i Indústria de la Comissió Europea, i té com a objectiu ajudar les PIMES a desenvolupar el seu ple potencial i la seua capacitat innovadora a través de la internacionalització, la transferència de tecnologia, i l’accés a projectes i finançament de la Unió Europea.

La xarxa EEN, és la major xarxa de suport sobre assumptes europeus per a les PIMES. Formen part de la mateixa 570 organitzacions (Agències de desenvolupament, Instituts Tecnològics, Cambres de comerç, Universitats, Confederacions empresarials…), 3.000 professionals i compta amb presència en més de 44 països, facilitant informació i serveis a més de 2.5 milions de Pimes de la Unió Europea

SEIMED (Servei Empresa i Innovació al Mediterrani Español) (www.seimed.eu) ho formen, juntament amb el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana, l’IMPIVA i INFO de Múrcia (líders del Consorci), REDIT, AINIA, Universitat d’Alacant, Cambra de Comerç de València, COEPA i la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europa.

CENTRE EMPRESA-EUROPA (Projecte SEIMED)

Facilita els següents serveis:

Tutor Europeu En línia: servei de resolució consultes relacionades amb la Unió Europea, convocatòries, programes i informació general pràctica i actualitzada de les principals novetats de la Unió Europea d’interés per a l’empresa (legislació, ajudes i subvencions, documents..)
Oportunitats de Cooperació Empresarial: Base de dades per a cerca de socis europeus per a produir, comercialitzar i distribuir els seus productes, així com establir aliances estratègiques.
Butlletí Centre Empresa Europa: Publicació mensual de butlletins amb actualitat europea.
Aul@europa: Aula de formació en línia sobre programes i projectes europeus.
Biblioteca Empresarial Europea: documents d’interés sobre temes europeus, accés a xarxes temàtiques europees, bones pràctiques, informació sobre novetats legislatives i polítiques en l’àmbit europeu.
Publicació de convocatòries actuals sobre programes europeus i fons de finançament
Agenda en línia: Informació d’esdeveniments i conferències actuals sobre temes europeus d’interés per a les CCIs.
A més les Cambres de Comerç, tenen una Delegació a Brussel·les per a donar suport als interessos de les empreses espanyoles davant les diferents institucions de la Unió Europea, i participen en Eurocámaras (www.eurochambres.eu ), l’Associació Europea de Cambres de Comerç, organització que representa a 2000 Cambres de tota Europa.