PROGRAMA
Programa Competitivitat Turística
Programa l'objecte del qual és el foment de l'emprenedoria i la competitivitat empresarial, com a element clau del posicionament en el mercat de les pimes del sector turístic valencià, a través del “Programa de Competitivitat Turística” de Cambra d'Espanya en el marc del Programa Operatiu Pluriregional 2014-2020, Eix 1, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Programa l’objecte del qual és el foment de l’emprenedoria i la competitivitat empresarial, com a element clau del posicionament en el mercat de les pimes del sector turístic valencià, a través del “Programa de Competitivitat Turística” de Cambra d’Espanya en el marc del Programa Operatiu Pluriregional 2014-2020, Eix 1, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

El Programa té com a objectiu principal contribuir a la millora de la competitivitat del sector turístic, a fi d’impulsar l’adopció, per part de les empreses del sector de metodologies i solucions que permeten millorar la seua situació competitiva. Per a això el Consell i les Cambres treballaren:

Potenciant el creixement de les empreses turístiques mitjançant l’adopció de la cultura de la innovació i l’ús de les TIC.
Proporcionant eines i solucions que promoguen la competitivitat en el sector i ajuden a millorar la seua productivitat.
Agrupant el coneixement generat pels diferents agents del sector i facilitant l’accés a les millors pràctiques.
Difonent i analitzant les noves tendències de mercat turístic.
Establint processos per a la identificació de necessitats de les empreses turístiques i creant eines que faciliten l’adaptació del sector a les noves necessitats.
Realitzant fòrums i tallers específics per al sector turístic, que contribuïsquen a millora la capacitació i el coneixement de les empreses del sector.
Es compon de dues fases:

Fase I: Assessorament a la PIME – Diagnòstic Individualitzat: informe de recomanacions sobre matèries prioritàries relacionades amb innovació, TIC i medi ambient a fi d’impulsar l’adopció de metodologies i solucions innovadores.

Fase II: Pla Individual d’Implantació de Solucions Innovadores: es financen les despeses directes dels serveis i inversions associats al desenvolupament del Pla.