PROGRAMA
Suport en la Consolidació de Mercats
Programes d'acompanyament i assessorament personalitzat per a potenciar i ampliar la presència internacional de les empreses en els mercats exteriors i poder desenvolupar les estratègies marcades en els seus plans d'internacionalització.

Programes d’acompanyament i assessorament personalitzat per a potenciar i ampliar la presència internacional de les empreses en els mercats exteriors i poder desenvolupar les estratègies marcades en els seus plans d’internacionalització._sonsolidacion_mercats

El monitoratge de mercats prioritaris i d’oportunitat seleccionats a través del sistema d’orientació de mercats proporciona a les Cambres d’una visió profunda dels macrosectors que presenten oportunitats en cada mercat, així com dels sectors de major oportunitat en aquests mercats prioritaris.