Guia de càrregues que es poden trobar inscrites en el registre de la propietat al temps d’adquirir un habitatge.