El sòl constitueix un dels mitjans receptors de la contaminació més sensibles i vulnerables. Davant la necessitat de regular els sòls contaminats mitjançant una legislació específica, el 18 de gener de 2005 es va publicar el Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

Per a informar les empreses valencianes sobre el contingut i les obligacions que deriven del Reial decret 9/2005, s’han elaborat els continguts d’aquesta guia informativa.