L’elecció del negoci és una tasca complicada. Abans de posar en marxa el projecte empresarial és convenient tindre en compte una sèrie de variables per a decidir si el projecte pot ser o no viable.

Aquest manual l’ajudarà a realitzar un pla d’empresa, un pla de màrqueting a través del qual definir com es vendrà el producte o servei, a triar la forma jurídica que millor s’adapte al projecte així com els diferents tràmits a seguir per a constituir l’empresa.

Igualment aquest manual l’ajudarà a triar el model contractual en el cas que haja de contractar treballadors així com les diferents obligacions fiscals a les quals haurà de fer front al llarg de la seua marxa empresarial.