COMITÉ EXECUTIU
Sr. José Vicente Morata Estragués
President

Sr. Juan Riera Sánchez
Vicepresidente

Dª Dolores Guillamón Fajardo
Tresorera

Sr. Pablo de Gracia Pérez
Vicepresidente

Sr. Mario Martínez Murcia
Vicepresident

Il·lma. Sra. Dª Rebeca Torró Soler
Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

Il·lma. Dª Rosana Seguí Sanmateu
Directora General de Comerç, Artesania i Consum

Dª Lourdes Soriano Cabanes
Directora General del Consell

 

PLE
President
Sr. José Vicente Morata Estragués

Vicepresidents:
Sr. Juan Riera Sánchez
D. Mario Martínez Murcia
D. Pablo de Gracia Pérez

Dª Dolores Guillamón Fajardo
Tresorera

Vocals:

Cambra d’Alacant:

Dª María Jesús Arias Paredes
Sr. Carlos Baño Marhuenda
D. Armando Sala Berendes
D. Guillermo Moreno García
Dª Sonja Dietz

Cambra de Castelló:

Dª Mª del Carmen Miralles Fabregat
D. Ignacio Ferrer Ros d’Ursinos

Cambra de València:

Sr. Vicente Folgado Tárrega
Dª. Mª José Mainar Puchol
D. Jose Bernardo Noblejas Pérez
D. Manuel Espinar Robles
D. Manuel García Portillo
Dª Pau Villalba Magraner
Sr. José Luis Beltrán López
Dª Emilia Boix García

Il·lma. Sra. Dª Rebeca Torró Soler
Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

Il·lma. Dª Rosana Seguí Sanmateu
Directora General de Comerç, Artesania i Consum

Dª Lourdes Soriano Cabanes
Directora General del Consell