Manual de l’emprenedor

L’elecció del negoci és una tasca complicada. Abans de posar en marxa el projecte empresarial és convenient tindre en compte una sèrie de variables per a decidir si el projecte pot ser o no viable. Aquest manual l’ajudarà a realitzar un pla d’empresa, un pla de màrqueting a través del qual definir com es vendrà […]

Eina de simulació empresarial

El temps que dediquem a la planificació del projecte empresarial determinarà en gran manera l’èxit o el fracàs de la nostra activitat. És molt important establir una base sòlida ja que en ella es donarà suport al projecte; si la planificació és errònia o té moltes manques, probablement l’activitat evoluciona amb poques perspectives d’èxit. Per […]