Guia sobre Entitats Col·laboradores en matèria de Qualitat Ambiental

Per a possibilitar les actuacions que han de realitzar-se per a complir amb la normativa vigent en matèria de medi ambient i que aquestes actuacions siguen validades per l’Administració competent s’ha creat el Registre d’Entitats Col·laboradores en Matèria de Qualitat Ambiental (ECMCA’s) i s’han establit els requisits que han de complir aquestes entitats, regulats a […]

Guia de sòls contaminats

El sòl constitueix un dels mitjans receptors de la contaminació més sensibles i vulnerables. Davant la necessitat de regular els sòls contaminats mitjançant una legislació específica, el 18 de gener de 2005 es va publicar el Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els […]

Guia de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental

El manual sobre la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental i el Reglament que la desenvolupa, aprovat mitjançant Decret 127/2006, de 15 de setembre, ofereix una síntesi dels dos textos en la qual s’exposen, de manera clara i esquemàtica, els procediments que corresponen als instruments d’intervenció administrativa […]

Guia de gestió d’envasos i residus d’envasos

S’ha publicat una guia senzilla per a entendre i conéixer els requisits administratius que la legislació mediambiental vigent en aquesta matèria, exigeix a les empreses, amb la finalitat de previndre i reduir l’impacte mediambiental de l’ús i gestió d’envasos. La guia s’ha concebut per a donar una informació àgil de la legislació europea (Directiva 94/62/CE […]

Control del soroll produït pels vehicles de motor

Amb aquesta publicació es pretén, a través d’una redacció senzilla i de fàcil comprensió, informar els principals públics afectats per aquest Decret. L’objectiu és facilitar el seu compliment, posant al seu abast les claus per a una millor interpretació d’aquest. La contaminació acústica s’ha convertit en un dels problemes mediambientals més importants en l’actualitat i, […]

Calendari d’obligacions ambientals de les empreses de la Comunitat Valenciana 2013

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ut lorem eu magna venenatis vestibulum. Suspendisse mattis maximus faucibus. Nullam id semper ligula, quis ultrices eros. Integer eget nisl porttitor, malesuada odio a, mattis massa. In sed est id arcu egestas facilisis id non dolor. Vestibulum venenatis vulputate facilisis. Proin lobortis lobortis nunc, a aliquam […]