Comptes anuals

Accés als comptes anuals del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana.

Any 2018

 1. Comptes anuals. Més informació
 2. Informe de Govern Corporatiu. Més informació
 3. Liquidació integrada dels comptes anuals de les Cambres Oficials de la Comunitat Valenciana.  Més informació

Any 2017

 1. Comptes anuals.Més informació
 2. Informe de Govern Corporatiu. Més informació

 3. Liquidació integrada dels comptes anuals de les Cambres Oficials de la Comunitat Valenciana. Més informació
 4. Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana. Més informació

Any 2016

 1. Comptes anuals. Més informació
 2. Informe de Govern Corporatiu. Més informació
 3. Liquidació integrada dels comptes anuals de les Cambres Oficials de la Comunitat Valenciana. Més informació

Any 2015

 1. Comptes anuals. Més informació
 2. Informe de Govern Corporatiu. Més informació
 3. Liquidació integrada dels comptes anuals de les Cambres Oficials de la Comunitat Valenciana. Més informació