Consulta el pressupost del Consell de Cambres Oficials de Comecio, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana.

Accedeix al pressupost ordinari de 2020 aprovat pel Ple de la Corporació d’acord amb l’art. 34 de la Llei 3/2015 en la seua sessió de data 27/11/2019 i per l’Administració tutelante d’acord amb l’art. 35 de la Llei 4/2014 i art. 21 de la Llei 3/2015.

Consulta el Pressupost 2020

Accedeix al pressupost ordinari de 2019 aprovat pel Ple de la Corporació d’acord amb l’art. 34 de la Llei 3/2015 en la seua sessió de data 13/12/2018 i per l’Administració tutelante d’acord amb l’art. 35 de la Llei 4/2014 i art. 21 de la Llei 3/2015.

Consulta el Pressupost 2019

Accedeix al pressupost ordinari de 2018 aprovat pel Ple de la Corporació d’acord amb l’art. 34 de la Llei 3/2015 en la seua sessió de data 24/11/2017 i per l’Administració tutelante d’acord amb l’art. 35 de la Llei 4/2014 i art. 21 de la Llei 3/2015.

Consulta el Pressupost 2018

Accedeix al pressupost ordinari de 2017 aprovat pel Ple de la Corporació d’acord amb l’art. 34 de la Llei 3/2015 en la seua sessió de data 24/11/2016 i per l’Administració tutelante d’acord amb l’art. 35 de la Llei 4/2014 i art. 21 de la Llei 3/2015.

Consulta el Pressupost 2017

Accedeix al pressupost ordinari de 2016 aprovat pel Ple de la Corporació d’acord amb l’art. 34 de la Llei 3/2015 en la seua sessió de data 22/12/2015 i per l’Administració tutelante d’acord amb l’art. 35 de la Llei 4/2014 i art. 21 de la Llei 3/2015.

Consulta el Pressupost 2016

Accedeix al pressupost ordinari de 2015 aprovat pel Ple de la Corporació d’acord amb l’art. 34 de la Llei 3/2015 en la seua sessió de data 26/11/2014 i per l’Administració tutelante d’acord amb l’art. 35 de la Llei 4/2014 i art. 21 de la Llei 3/2015.

Consulta el Pressupost 2015