Retribucions

Retribucions percebudes anualment pels alts càrrecs del Consell de Cambres Oficials de Comecio, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana.

Any 2018

 • Els òrgans de govern del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana no perceben retribució salarial.
 • Les despeses de representació del president en l’exercici 2018 ascendeixen a 20.033,68 €.
 • Les retribucions salarials brutes reportades, en l’exercici 2018 per la direcció general ascendeix a 70.098,00 €.

Any 2017

 • Els òrgans de govern del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana no perceben retribució salarial.
 • Les despeses de representació del president en l’exercici 2017 ascendeixen a 20.033,68 €.
 • Les retribucions salarials brutes reportades,  en l’exercici 2017 per la direcció general ascendeix a 69.053,46 €.

Any 2016

 • Els òrgans de govern del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana no perceben retribució salarial.
 • Les despeses de representació del president en l’exercici 2016 ascendeixen a 20.033,68 €.
 • Les retribucions salarials brutes reportades,  en l’exercici 2016 per la direcció general ascendeix a 69.053,46 €.

Any 2015

 • Els òrgans de govern del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana no perceben retribució salarial.
 • Les despeses de representació del president en l’exercici 2015 ascendeixen a 20.033,68 €.
 • Les retribucions salarials brutes reportades,  en l’exercici 2015 per la direcció general ascendeix a 69.053,46 €.