El Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana amb el propòsit de donar una major transparència i posar en coneixement de l’empresariat i de la societat en general el seu funcionament i estructura organitzativa, posa a la disposició dels ciutadans, a través d’aquest portal, tota la informació rellevant d’aquesta institució, donant així compliment al que es disposa en la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern i en la Llei 2/2015 de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Data publicació: 06/10/2015

Data actualització: 06/05/2019