Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana

Pl. Alfons el Magnànim, 12-2
46003 VALÈNCIA

Tel.: 96 353 40 72
E-mail: info@camarascv.org