PROGRAMA
Programes de capacitació i sensibilització per a millora de la competitivitat i la innovació empresarial turística per a pimes i autònoms del sector
Jornades Empresarials i Tallers de competitivitat turística per a xicotets negocis del sector turístic.

Jornades Empresarials i Tallers de competitivitat turística per a xicotets negocis del sector turístic. La finalitat és capacitar a emprenedors i pimes en àrees estratègiques de gestió dels negocis, cap a la millora competitiva a través de l’adaptació als canvis que afecten el sector.