El temps que dediquem a la planificació del projecte empresarial determinarà en gran manera l’èxit o el fracàs de la nostra activitat.

És molt important establir una base sòlida ja que en ella es donarà suport al projecte; si la planificació és errònia o té moltes manques, probablement l’activitat evoluciona amb poques perspectives d’èxit.

Per a planificar el projecte és convenient elaborar un informe en la fase prèvia a la constitució d’una empresa per a comprovar si el negoci és o no viable i, per tant, si val la pena posar en marxa la idea o no.